Friskvård

Friskvård är det vi gör för att må bättre och undvika sjukdomar. Från och med 2004 kan arbetsgivaren göra avdrag för motion, kostråd, massage och andra hälsoinsatser för anställda. Allt fler arbetsplatser har tillgång till träningslokaler.

För arbetsgivaren som betalar sjuklön och drabbas av minskad produktion när de anställda blir sjuka är sådana investeringar ofta lönsamma.

 

 

 

Den sammanlagda kostnaden för hälsa och ohälsa blir högre om man tillåter att ohälsotalen ökar. Därför är en viktig strategi att bevara hälsan hos de friska medarbetarna. En strategi som utmärks av att man gör investeringar i hälsan på individ-, grupp- och organisationsnivå, istället för att satsa hela hälsobudgeten på att bota de sjuka medarbetarna.

För oss enskilda innebär friskvård på fritiden kanske inga ekonomiska besparingar. Men den får oss att må bra, orka mer och leva längre.

Finn vägen till din hälsa.

 

En väl investerad förmån som är avdragsgill.

 

Nyttja er friskvårdspeng.

Hälsoteman på din konferens

 

Tema på Er konferens eller kick-off.

 

Föreläsningar

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 . All Rights Reserved Merjas Massage & Friskvård